فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

دانلود پرسشنامه با موضوع ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت(IAT)

دانلود پرسشنامه با موضوع اعتیاد به اینترنت(IAT)، در قالب doc ، در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش احساس فشار رواني اوسولا ماركهام

دانلود پرسشنامه با موضوع سنجش احساس فشار رواني اوسولا ماركهام، در قالب doc ، در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

دانلود پرسشنامه با موضوع نظم جویی شناختی هیجان، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R)

دانلود پرسشنامه با موضوع نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R)، در قالب doc و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

دانلود پرسشنامه با موضوع ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS

دانلود پرسشنامه با موضوع ناگویی هیجانی تورنتو TAS، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

دانلود پرسشنامه با موضوع رفتارهای پرخطر جنسی، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

دانلود پرسشنامه با موضوع رهبری معنوی فرای، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش. (فایل منبع دارد)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی