فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

تحقیق آثار اجتماعی در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

دانلود تحقیق با موضوع آثار اجتماعی در مخزن الاسرار نظامی گنجوی، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

دانلود تحقیق با موضوع آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی، در قالب word و در 171 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره)

دانلود تحقیق با موضوع نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره)، در قالب word و در 157 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه باب اول اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی بخش اول: اوضاع ...

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت واژگان بيرون از واژه‌ نامه

دانلود پاورپوینت با موضوع واژگان بيرون از واژه‌ نامه، در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: واژگان بيرون از واژه‌نامه تشخيص واژگان بيرون از واژه‌نامه استفاده از معيار اطمينان مدل‌هاي افزوده مدل آشغال ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ساخت زبان فارسی (برگرفته از کتاب توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی)

دانلود پاورپوینت با موضوع ساخت زبان فارسی، در قالبppt و در 233 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: اهداف هدف آشناسازی دانشجویان با ساختار نحوی زبان فارسی در چارچوب یکی از نظریه های عمومی زبان به نام نظریه مقوله و میزان می باشد. تعريف زبان:

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه حافظ شیرازی

دانلود پاورپوینت با موضوع زندگینامه حافظ شیرازی ، در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی ملقب به لسان الغیب (حدود ۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری)، شاعر بزرگ سده هشتم ایران و یکی از سخنورا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق محمدعلي فروغي

در این فایل محمد علي فروغي به صورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 18,950 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دستور زبان ترکی آذربایجانی

زﺑﺎن اﻣﺮوزي ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن، آﻪ در ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪي زﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺘﺐ داﻳﺮﻩ اﻟﻤﻌﺎرف از ﺁن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﺎ ﺁذرﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﺁذري و ﺗﺮآﻲ ﺁذري ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد، آﻪ اﻣﺮوزﻩ اآﺜﺮﻳﺖ ﺑﺰرگ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﺤﺪودﻩ اي آﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻧﺎم ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد دارد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤ

قیمت : 18,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻂ ﭼﻬﺮۀ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺘﻮب زﺑﺎن اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﺑﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی زﺑﺎن » ِ ﺑﻪ ﻧﺎم « دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ را « دﺳﺘﻮرﺧﻂ » ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ. اﺳﺎﺳﯽِ ﻗﺎﻧﻮن ِ اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ِ ﻓﺎرﺳﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ّ ﻣﺎ

قیمت : 17,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی