فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

تحقیق بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای

دانلود تحقیق با موضوع بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اهمیت خانواده و تصمیم گیری های آن

دانلود تحقیق با موضوع اهمیت خانواده و تصمیم گیری های آن، در قالب word و در 78 صفحه؛ قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

دانلود تحقیق با موضوع اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران

دانلود تحقیق با موضوع آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران، در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان

دانلود تحقیق با موضوع آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان

دانلود تحقیق با موضوع اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان، در قالب WORD و در 63 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان

دانلود تحقیق با موضوع اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان، در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اشتغال زنان روستایی و اقتصاد خانوار

دانلود تحقیق با موضوع اشتغال زنان روستایی و اقتصاد خانوار، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اجاره انواع اجاره ارکان اجاره‌ی اشخاص

دانلود تحقیق با موضوع اجاره انواع اجاره ارکان اجاره‌ی اشخاص، در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی